Prof. Dr. Gürsel ÖNGÖREN

GYODER Başkan Yardımcısı
Sakarya, Kocaali ilçesinde doğdu. İlk ve orta eğitimini Kocaali Hürriyet İlkokulu ile Kocaali Ortaokulunda tamamladı. Lise eğitimini İstanbul Davutpaşa Lisesi ve Sakarya Sapanca Lisesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1985 yılında avukatlık stajını tamamlayarak İstanbul Barosuna avukat olarak kaydoldu. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalında İdare Hukuku asistanı oldu. Aynı Fakültenin Kamu Yönetimi Bilim Dalında 1987’de yüksek lisans, 1989’da doktora programından mezun oldu. Yüksek Lisans tezini “Kamulaştırma ve Kamulaştırma Kanununda Süreler” ve doktora tezini “İl Özel İdareleri” konusunda yaptı. Ekim 1990 tarihinde Doçentlik sınavımı tamamlayarak, Yüksek Öğrenim Kurumundan doçentlik unvanı ve yetkisini aldı. 1996 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde İdare Hukuku Doçenti olarak görev yaptı. 1996 yılında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Ana Bilim Dalına Profesör olarak atandı. 1998 yılında öğretim üyeliğinden ayrılarak bir müddet avukatlık yaptı. 2004 yılından itibaren İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ve İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesinde İdare Hukuku ve Kitle İletişim Hukuku alanında çeşitli dersler verdi. Halen Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesinde İdare Hukuku bilim dalında öğretim üyeliği yapmaktadır. 2011 yılında yeminli mali müşavirlik yetkisi almıştır. Yayınlanmış kitapları; “İdari Yargılama Mevzuatı, Türk Hukukunda İdari Dava Açma Süreleri”, “Kitle İletişim Mevzuatı”, “Uluslararası İletişim”, “Televizyon ve Radyoda Kişilik Haklarına Saldırılara Karşı Hukuki Başvuru Yolları”, “Radyo ve Televizyon Hukuku”, “İnternet Hukuku”, “Bilişim Hukuku”, “Türk Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Açısından Mimari Eserler ve İlgili Yargı Kararları”, “İmar Planları, İmar Uygulamaları ve İptal Davaları” ve “Kentsel Dönüşüm Hukuku”dur. DEİK Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk-Belarus İş Konseyi Başkanlığı’nı 2010 yılından bu yana yapmaktadır. GYODER, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği’nde Yönetim Kurulu Üyesi’dir. Kentsel Dönüşüm ve İmar Hukuku Derneği Başkanı’dır. Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı’dır.
gursel-ongoren